JÓTÁLLÁSI SZABÁLYZAT

https://autoalkatreszed.hu

hatályos ettől a naptól: 2020-03-20

Definiciók

Gépjárműalkatrész: személygépjármű, tehergépjármű és motorkerékpár működéséhez szükséges alkatrészek
Felszerelési cikk: személygépjármű, tehergépjármű és motorkerékpár működéséhez nem szükséges, kiegészítő termékek
Szakműhely: gépjárművek javításával jogszerűen foglalkozó szervizek
Garanciális ügyintéző: Az Autóalkatrész Team Kft. által megjelölt felelős munkavállaló
Vevő: Az Autóalkatrész Team Kft. termékeit vásárló természetes vagy nem természetes személy
Megbontás: a jótállás körébe tartozó termék meghibásodása által okozott károk
felmérését célzó, a gépjármű részleges vagy teljes szétszerelésével járó tevékenység

Általános szabályok

Az Autóalkatrész Team Kft. az általa importált és forgalomba hozott gépjárműi alkatrészekre és felszerelési cikkekre a vásárlás napjától, illetve amennyiben a vásárlás napja nem esik egybe az alkatrész vevő részére történő átadásával, úgy az átadás napjától (a továbbiakban: „Teljesítés”) számított 12 hónapon keresztül jótállást vállal. A jótállási igény alapján a jogosult kérheti az alkatrész/felszerelési cikk cseréjét vagy kijavítását, valamint azok jogos beszerelési költségét, vagy árleszállítását követelhet a részletes feltételekben foglaltak teljesülése esetén.

Jótállási eset áll fenn, ha egy vevő az Autóalkatrész Team Kft. által eladott termékkel kapcsolatban jótállási időn belül kifogást emel valamelyik alkatrész vagy felszerelési cikk ellen, amelynek a vevő által felismert hibája már a Teljesítés időpontjában megvolt.

Az Autóalkatrész Team Kft. jótállási kötelezettsége nem terjed ki arra az esetre, ha a meghibásodás az alkatrész vagy felszerelési cikk nem rendeltetésszerű használatából ered, így különösen a használati, karbantartási, illetve beépítési utasítások be nem tartása következtében lépett fel, illetve hibás kezelés, nem megfelelő minőségű tüzelőanyag, segédanyag, valamint harmadik személy által végzett jogosulatlan beavatkozás miatt történt. Nem érvényes a 12 hónapos jótállási időtartam az olyan alkatrészekre vonatkozóan, melyekre a gépkocsigyártó meghatározott futásteljesítmény elérésekor kötelező cserét írt elő, és ezt a futásteljesítményt az alkatrész a 12 hónapos jótállási időtartam előtt túlhaladta, hiszen ekkor az elhasználódás természetes kopás eredménye. Abban az esetben, ha egy, az Autóalkatrész Team Kft. által forgalmazott termék szerelési hiba vagy a karbantartás hiánya következtében hibásodik meg, úgy ez olyan jótállási esetnek minősül, amelyet a beszerelést vagy a karbantartást végző műhelynek kell a Vevő felé rendeznie.

A jótállási igény érvényesítésének feltétele az ellenérték megfizetését igazoló bizonylat, így különösen az Autóalkatrész Team Kft. által kiállított számla, vagy annak másolata. Továbbértékesítés esetén a továbbértékesítést igazoló számla, vagy annak másolata (nyugta alapesetben nem fogadható el, de méltányosságból abban az esetben elfogadható a nyugta is, ha abból a továbbértékesített termék, és a vásárlás napja egyértelműen beazonosítható), és a szakműhely által kiállított beszerelést igazoló számla, vagy annak másolata. Ezek hiányából fakadó minden kár a vevőt terheli.

Amennyiben az alkatrész vagy felszerelési cikk beszerelését nem az Autóalkatrész Team Kft., vagy annak megbízottja végezte, úgy a vásárló jótállási igényét abban az esetben érvényesítheti, ha a reklamált alkatrész beszerelése szakműhelyben történt, és erről a szakműhely hivatalos számlájával rendelkezik.

Ha annak gyanúja merül fel, hogy az alkatrész meghibásodása a gépjárműben kárt okozott, és ennek megállapítása érdekében a gépjármű megbontása szükséges, a gépkocsi megbontásának helyéről és időpontjáról munkanapokon 72 órával korábban a vevőnek értesítenie kell a forgalmazót, hogy azon az Autóalkatrész Team Kft. képviselőjének részvételi lehetősége biztosított legyen. Ennek elmulasztása esetén az okozati kár megtérítése a jótállás keretében nem lehetséges.

Okozati kártérítés kizárólag a gépkocsiban keletkezett, a meghibásodott alkatrésszel összefüggésbe hozható, közvetlen károkra vonatkozik.

A jótállási igény érvényesítése

A jótállási igény érvényesítésének feltétele az ellenérték megfizetését igazoló bizonylat, így különösen az Autóalkatrész Team Kft. által kiállított számla, vagy annak másolata, illetve továbbértékesítés esetén a továbbértékesítést igazoló számla, vagy annak másolata (nyugta alapesetben nem fogadható el, de méltányosságból abban az esetben elfogadható a nyugta is, ha abból a továbbértékesített termék, és a vásárlás napja egyértelműen beazonosítható).

Ezek hiányából fakadó minden kár a vevőt terheli.

A jótállási igény érvényesítéséhez szükséges továbbá:

  1. Hibás termék bemutatása
  2. Amennyiben az alkatrész vagy felszerelési cikk beszerelését nem az Autóalkatrész Team Kft., vagy annak megbízottja végezte, a szakműhely által kiállított beszerelést igazoló számla, vagy annak másolata.
  3. Mérési jegyzőkönyv az alábbi esetekben:
    1. Féktárcsánál és fékdobnál, ha ütés a hibajelenség
    2. Lengéscsillapítónál, ha a hibajelenség gyenge, vagy hatástalan csillapítás.

Amennyiben bármelyik dokumentum hiányzik, a hibás termék nem vehető át elbírálásra.